Vormgeven op maat

Anne Miek Steenbakkers

visie
Een geslaagd ontwerp is het resultaat van een proces, waarbij in de wisselwerking tussen ontwerper en opdrachtgever gezocht wordt naar de best mogelijke oplossing. Ik volg geen modieuze trends. Tijdloosheid en duurzaamheid zijn voorwaarden. De juiste maatverhouding, doordachte detaillering en innovatief materiaalgebruik doen de rest.
Mijn streven is om de optimale synergie te bereiken tussen concept – ontwerp – evenwichtige compositie en juiste maatverhouding – innovatief materiaalgebruik en doordachte detaillering – harmonieuze kleurtoepassingen in combinatie met structuur, textuur en lichtgebruik zodat een voor de opdrachtgever perfect eindresultaat wordt bereikt.

werkwijze
De kleinschaligheid van mijn bureau stelt me in staat om in nauw overleg en intensief contact met de opdrachtgever c.q. gebruiker, maatwerk te creëren dat volledig afgestemd is op de eisen en wensen van de gebruiker(s).
Het uitzoeken van de juiste uitvoerders (aannemer, meubelmaker, onderaannemers, hovenier, etc.) voor het project, maar ook de uitwerking van de detaillering, verlichting en kleurstelling hoort tot mijn taak. Persoonlijke volledige begeleiding van het project van schetsontwerp tot oplevering en directievoering tijdens de realisatie geven de beste resultaten, alleen dàn is het mogelijk om de vorderingen van de verbouwing nauwlettend in de gaten te houden. Indien nodig worden externe deskundigen ingeschakeld.

achtergrond
Opleiding Architectonische Vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag (diploma 1977)

,